بهترین های ادبیات معاصر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات معاصر در جهان
 کتاب هتل

کتاب هتل

اثر هنگامه مظلومی از انتشارات نشر ثالث


 کتاب آنچه آلیس فراموش کرد

کتاب آنچه آلیس فراموش کرد

اثر لیان موریاتی از انتشارات هیرمند


 کتاب شاهد عهد شباب

کتاب شاهد عهد شباب

اثر محمد علی موحد از انتشارات کارنامه


 کتاب آتشی در خانه

کتاب آتشی در خانه

اثر کامیلا شمسی از انتشارات خوب


 کتاب تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت

کتاب تاریخچه ای عمومی از بی عدالتی و شرارت

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب آن چیزها که می توانستند باشند

کتاب آن چیزها که می توانستند باشند

اثر خورخه لوئیس بورخس از انتشارات افراز


 کتاب سیمین بهبهانی

کتاب سیمین بهبهانی

اثر سیمین بهبهانی از انتشارات مروارید


 کتاب جامعه شناسی دینی در شرق باستان

کتاب جامعه شناسی دینی در شرق باستان

اثر حسین ابوالحسن تنهایی از انتشارات بهمن برنا


 کتاب جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه

کتاب جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه

اثر حسین ابوالحسن تنهایی از انتشارات بهمن برنا


 کتاب جامعه شناسی نظری

کتاب جامعه شناسی نظری

اثر حسین ابوالحسن تنهایی از انتشارات بهمن برنا