بهترین های ادبیات معاصر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات معاصر در جهان
 کتاب سهم من

کتاب سهم من

اثر پرینوش صنیعی از انتشارات روزبهان


 کتاب یادداشت های کشتیرانی

کتاب یادداشت های کشتیرانی

اثر آنی پرولکس از انتشارات نگاه


 کتاب مون پالاس

کتاب مون پالاس

اثر پل استر از انتشارات افق


 کتاب کشف سوسیس کاری

کتاب کشف سوسیس کاری

اثر اووه تیم از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سگ های سیاه

کتاب سگ های سیاه

اثر ایان مک یوون از انتشارات نشر نی


 کتاب دوست داشتن از عشق برتر است

کتاب دوست داشتن از عشق برتر است

اثر علی شریعتی از انتشارات سپیده باوران


 کتاب باغ اناری

کتاب باغ اناری

اثر محمد شریفی از انتشارات نشر نون


 کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

اثر جورجیا هانتر از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب اندرس قاتل

کتاب اندرس قاتل

اثر یوناس یوناسن از انتشارات چترنگ


 کتاب آخر داستان

کتاب آخر داستان

اثر لیدیا دیویس از انتشارات نیلوفر