کتاب آخر داستان

اثر لیدیا دیویس از انتشارات نیلوفر - مترجم: فریما موید طلوع-ادبیات معاصر

عشق، عشق زمینی، عشق به هم‌نوع، و حواشی آن، تا بوده از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر بوده. با وجود این، آثار کمی هستند که عشق، موضوع اصلی‌شان بوده و گرفتار کلیشه‌های رنگ‌ورورفته‌ی رایج و سانتی‌مانتالیزم نشده‌اند و توانسته‌اند از زاویه‌ی تازه‌ای به آن بپردازند. رمان آخر داستان اثر لیدیا دیویس یکی از آن‌هاست... ؛


خرید کتاب آخر داستان
جستجوی کتاب آخر داستان در گودریدز

معرفی کتاب آخر داستان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آخر داستان


 کتاب مأمورهای اعدام
 کتاب سرزمین متروک
 کتاب بازی ازدواج
 کتاب آتشی در خانه
 کتاب مرغ دریایی
 کتاب ایران جامعه کوتاه مدت