کتاب جهانشهر

اثر دان دلیلو از انتشارات ورا - مترجم: مجتبی ویسی-ادبیات معاصر

خواب حالا دیگر زیاد از سرش می‌پرید، نه یک بار یا دو بار در هفته، بلکه چها بار، پنج بار. چه می‌کرد در آن حالت؟ پیاده‌روی‌های طولانی نمی‌کرد تا برآمدن سپیده. دوستی هم نداشت جان جانی تا بتواند با تماسی در خاطرش خراش بندازد. اصلا چه داشت بگوید؟... ؛


خرید کتاب جهانشهر
جستجوی کتاب جهانشهر در گودریدز

معرفی کتاب جهانشهر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جهانشهر


 کتاب تام گیتس خیلی فوق العاده است
 کتاب فروخته شده
 کتاب چشمان همیشه هشیار
 کتاب تنهای بزرگ
 کتاب ماهی بزرگ
 کتاب دوباره بیدار شدن در زمان مناسب