کتاب جهانشهر

اثر دان دلیلو از انتشارات ورا - مترجم: مجتبی ویسی-ادبیات معاصر

خواب حالا دیگر زیاد از سرش می‌پرید، نه یک بار یا دو بار در هفته، بلکه چها بار، پنج بار. چه می‌کرد در آن حالت؟ پیاده‌روی‌های طولانی نمی‌کرد تا برآمدن سپیده. دوستی هم نداشت جان جانی تا بتواند با تماسی در خاطرش خراش بندازد. اصلا چه داشت بگوید؟... ؛


خرید کتاب جهانشهر
جستجوی کتاب جهانشهر در گودریدز

معرفی کتاب جهانشهر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهانشهر


 کتاب قلاب
 کتاب لی لا
 کتاب ناخوش احوال
 کتاب زندگی بی دغدغه آمریکایی
 کتاب مردم در سیاست ایران
 کتاب مرا نگاه کن