چهار جوان، سیما، خواهرش، نامزد سابق‌اش و یکی از اقوام نزدیک شان، به بهانه‌ی فروش ویلا و تقسیم مرده‌ریگ پدر به شمال سفر می‌کنند.

در فاصله‌ی یک نیم‌روز بین آن‌ها بحث‌هایی درمی‌گیرد و اتفاقاتی رخ می‌دهد که همگی در می‌یابند هیچ یک از وقایع گذشته آن گونه که گمان می‌برده‌اند نبوده و …

خود نویسنده در مورد چگونگی شکل‌گیری رمانش می‌گوید:
برای نوشتن «سمفونی ناکوک رنگ‌ها»، یک دغدغه‌ی فرمی داشتم و آن نوشتن رمانی در چارچوب زمانی محدود، در یک فضای بسته و به گونه‌ای دیالوگ محور بود و یک انگیزه‌ی دلی و آن نوشتن داستانی که صدایی باشد هر چند کوتاه از سویدای جوانان سرزمینم در واکنش به آنچه در گذشته‌ای نه چندان دور بر همه‌ی ما رفت.


خرید کتاب سمفونی ناکوک رنگ ها
جستجوی کتاب سمفونی ناکوک رنگ ها در گودریدز

معرفی کتاب سمفونی ناکوک رنگ ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سمفونی ناکوک رنگ ها


 کتاب تمام آنچه پسر کوچولویم باید درباره دنیا بداند
 کتاب تام گیتس خیلی فوق العاده است
 کتاب بخش گمشده
 کتاب راه حل رسیدن به نیروی نبوغ مثبت
 کتاب ساحل آرمانشهر
 کتاب دختر قبلی