کتاب فرشی برای رینا

اثر جوآن سیلبر از انتشارات قطره - مترجم: لادن کزازی-ادبیات معاصر

جوآن سيلبر اين بار با روايتي جسورانه و پرهياهو از چندين نسل و قاره می‌گويد؛ از تصميمات دو زن جوان و تاثيراتش بر دنيای پيرامون‌شان. وی در اين رمان كه با نام فرشی برای رينا به چاپ و طبع رسيده است، داستان خود را با شرحی از مادری جوان و مجرد آغاز می‌كند و با ماجراهای بسيار جالب و متنوع به پايان می‌رساند؛ اما در اين ميان اجزايی به ظاهر جدا از هم را با مهارت تمام به تماميت داستان پيوند می‌دهد و رمان خود را با درهم بافتن چندين زندگی غنی می‌سازد. شخصيت‌ها خود را به خوبی بروز می‌دهند و آن‌گاه عرصه را برای جولان ديگر افراد و حيات موازی آن‌ها باز می‌گذارند. در رمان فرشی برای رينا می‌توان بازتاب عزم و آهنگ شخصيتی را در زندگی ديگر فرديت‌ها يافت و در پايان و پس از گذران چند صباحی با آنان و با قرار دادن تكه‌های پازل در كنار يكديگر فرياد برآورد كه ما تا چه اندازه نزديك به لبه‌ی پرتگاه زندگی می‌كنيم.


خرید کتاب فرشی برای رینا
جستجوی کتاب فرشی برای رینا در گودریدز

معرفی کتاب فرشی برای رینا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرشی برای رینا


 کتاب آرامش از نوعی دیگر
 کتاب پرونده هری کبر
 کتاب زنمرد
 کتاب زمان حال
 کتاب من گذشته امضا
 کتاب زنی با موهای قرمز