کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم

اثر فیلیپ کی دیک از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: امیرمحمد جوادی-ادبیات معاصر

Douglas Quail works a menial office job in the not too distant future. His biggest dream has always been to visit Mars, but is constantly dissuaded by his wife, who is annoyed by this fantasy. Quail eventually discovers Rekal Incorporated, a company specializing in memory implants and supporting artifacts, and decides to get some to satisfy his dream. Quail also fantasized about being a government agent and pays extra to have this added. To the shock of the Rekal technicians, Quails memories reveal something very strange.


خرید کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم
جستجوی کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم در گودریدز

معرفی کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم


 کتاب مبانی موفقیت
 کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست
 کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده
 کتاب اصول تربیت فرزند
 کتاب داستان های خوب برای پسران بلند پرواز
 کتاب سردسته ها