کتاب مهارت های مطالعه

اثر تونی بازان از انتشارات پل - مترجم: محمدجواد نعمتی-ادبیات معاصر
خرید کتاب مهارت های مطالعه
جستجوی کتاب مهارت های مطالعه در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های مطالعه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های مطالعه


 کتاب دختری که رهایش کردی
 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب زندگی داستانی ای. جی. فیکری
 کتاب آدولف ھ. دو زندگی
 کتاب ستاره سرگردان
 کتاب جهان در 2050