کتاب وارامو

اثر سزار آیرا از انتشارات هیرمند - مترجم: شکیبا محب علی-ادبیات معاصر

روزی در سال ۱۹۲۳، در شهر كولون (پاناما) كارمندی درجه سه كارش را به پايان رساند و از آن‌جايی كه روز پرداخت حقوق بود كنار ميز صندوق‌دار رفت تا حقوق ماهيانه‌اش را دريافت كند و بعد از وزارتخانه‌ای كه در آن كار می‌كرد بيرون آمد. در فاصله‌ی بين آن لحظه و سپيده‌دم روز بعد، ده يا دوازده ساعت بعد، سرودن شعری طولانی را به اتمام رساند، از زمانی كه تصميم به نوشتن شعر گرفت تا مرحله‌ی نهايی همين‌قدر طول كشيد، بعد هيچ چيز ديگری اضافه يا اصلاح نشد. اگر اين حقيقت را در نظر بگيريم كه او در تمام پنجاه سال زندگی‌اش هرگز مصرعی شعر ننوشته است، هيچ تمايلی نيز به اين كار نداشته و بعد از اين هم ديگر قرار نيست چنين كاری بكند، آن وقت است كه ويژگی كامل اين بازه‌ی زمانی به وضوح نشان می‌دهد، اين اتفاق جوششی در زمان و در سرگذشت او بوده است، استثنايی بدون هيچ پيشينه يا پيامدی... ؛


خرید کتاب وارامو
جستجوی کتاب وارامو در گودریدز

معرفی کتاب وارامو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وارامو


 کتاب کوچ پنجره ها
 کتاب روزگار سخت
 کتاب اسیر خشکی
 کتاب تغییر
 کتاب و بعد
 کتاب احتمال عشق در نگاه اول