کتاب وقت رفتن

اثر یوزف وینکلر از انتشارات ماهی - مترجم: علی اصغر حداد-ادبیات معاصر

شاید بتوان یوزف وینکلر را توماس برنهارتی دیگر نامید. وینکلر نیز همانند برنهارت از خمودگی ذهن‌ها در محیط‌های روستای اتریش می‌نویسد و از ریاکاری آشکار و پنهان سیاسی که از دوران فاشیسم به‌ویژه در اذهان روستایی‌ها باقی مانده است.

وقت رفتن شرح‌حال دهقان‌زاده‌ای است که دوران کودکی‌اش در ملک و مزرعه‌ی پدری گذشته است، ملک‌ و مزرعه‌ای که او آن را جهانی بی‌زبان می‌نامد. در این جهان، محبت پدری سهم حیوانان مزرعه و خشونت سهم بچه‌هاست. آن دهقان‌زاده خود وینکلر است که در این اثر با زبانی کوبنده، با آمیزه‌ای از کفر و ایمان، آیین‌های کلیسای کاتولیک را نقد می‌کند.


خرید کتاب وقت رفتن
جستجوی کتاب وقت رفتن در گودریدز

معرفی کتاب وقت رفتن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وقت رفتن


 کتاب اوج کامیابی
 کتاب کتاب اشتیاق
 کتاب قفس پادشاه
 کتاب یابنده نگهبان
 کتاب وزن رازها
 کتاب زن جنگلی