کتاب گلی روی داشبورد

-ادبیات معاصر

گلی روی داشبورد شامل دو داستان درباره‌ عشق، مبارزه و سیاست در روزگار معاصر؛ راوی این قصه‌ها نویسنده‌ای است دلداده‌ تاریخ اجتماعی و از این‌رو از دل روایت‌هایش می‌توان صدای مردم را شنید؛ مردمی که در نقش معدنچی، حزبی، کارگر، مادر و عاشق در این دو داستان حضور یافته‌اند.


خرید کتاب گلی روی داشبورد
جستجوی کتاب گلی روی داشبورد در گودریدز

معرفی کتاب گلی روی داشبورد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلی روی داشبورد


 کتاب هومر و لنگلی
 کتاب میداس
 کتاب نبرد پادشاهان (جلد اول)
 کتاب روح پراگ
 کتاب انتقادی و بالینی
 کتاب دو دختر کوچولوی آبی پوش