کتاب گورمه رپسودی

اثر موریل باربری از انتشارات آوند دانش - مترجم: لیلا نظری-ادبیات معاصر

این کتاب داستانی پر از خوشمزه‌هایی است که ما را به کمک حس چشایی و بویایی به دنیای درونی شخصیت‌های کتاب و همینطور به عمق زندگی و مرگ می‌برد.


خرید کتاب گورمه رپسودی
جستجوی کتاب گورمه رپسودی در گودریدز

معرفی کتاب گورمه رپسودی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گورمه رپسودی


 کتاب اگنس
 کتاب خوب شد شناختمت و داستان های دیگر
 کتاب تنهای تنها
 کتاب جاسوس ها
 کتاب به پا خیزید و زندگی با عشق را آغاز کنید
 کتاب بعد از آنا