بهترین های ادبیات معاصر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات معاصر در جهان
 کتاب زلیخا چشم هایش را باز می کند

کتاب زلیخا چشم هایش را باز می کند

اثر گوزل یاخینا از انتشارات نیلوفر


 کتاب پرواز

کتاب پرواز

اثر کریستین هانا از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب اتاق شگفتی ها

کتاب اتاق شگفتی ها

اثر ژولین ساندرل از انتشارات نشر نون


 کتاب سهم من

کتاب سهم من

اثر پرینوش صنیعی از انتشارات روزبهان


 کتاب یادداشت های کشتیرانی

کتاب یادداشت های کشتیرانی

اثر آنی پرولکس از انتشارات نگاه


 کتاب مون پالاس

کتاب مون پالاس

اثر پل استر از انتشارات افق


 کتاب کشف سوسیس کاری

کتاب کشف سوسیس کاری

اثر اووه تیم از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سگ های سیاه

کتاب سگ های سیاه

اثر ایان مک یوون از انتشارات نشر نی


 کتاب دوست داشتن از عشق برتر است

کتاب دوست داشتن از عشق برتر است

اثر علی شریعتی از انتشارات سپیده باوران


 کتاب باغ اناری

کتاب باغ اناری

اثر محمد شریفی از انتشارات نشر نون